Filterna har testats i statsmiljö
och visat på låga tryckfall
och hög effektivitet

Filterbytet är enkelt
och kan utföras av
lägenhetsinnehavaren själv!

Luftfilter till radiatorer

Allergenfilter för
Sigarths VENTPLUS
Thermopanel/Rettig Heating
Epecons VentPlus Maxi och VentPlus Bas

Våra fältmätningar visar
på stora skillnader i luftkvalitet
mellan landsbygd - och stadsmiljö

Våra referenser

Provenco har tagit fram nya fiberkoncept för partikelseparation vid luftintag till fordon bl.a. till Volvo och SAAB.

Vi har också tagit fram fiberkoncept för filtrering av luft till radiatorer och konvektorer passande till Sigarth AB, Acticon AB, Thermopanel/Rettig Heating AB och Epecon ABs tilluftsdon.

I Provenco utför vi valideringsarbete för renrum inom läkemedels- och elektronikindustrin.

Aktuella projekt

Provenco deltager just nu i tre projekt som är intressanta m.h.t luftburna partiklars påverkan på vår innemiljö:

 • Mätningar på atmosfärsluft m.a.p partikelinnehåll och härledning till förekomsten av dieselavgaser

 • Frånluftsystem i äldre och nya byggnader

 • Filtrering av Pollen/Allergener vid olika fuktinnehåll i luften

Referenser – Valideringsarbeten:

 • Mc Neil AB

 • Allergon

 • QPharma

 • AB Cernelle

 • Halmstads Lasarett (Länssjukhus)

 • Helsingborgs Lasarett

 • Karlshamns Oljeraffinaderi

 • Magle Pharma Production

© Copyright - Provenco AB | Ankaregränd 8 | 269 76 Torekov | Sverige | Tel: 0431-36 43 55 | info@provenco.se