Filterna har testats i statsmiljö
och visat på låga tryckfall
och hög effektivitet

Filterbytet är enkelt
och kan utföras av
lägenhetsinnehavaren själv!

Luftfilter till radiatorer

Allergenfilter för
Sigarths VENTPLUS
Thermopanel/Rettig Heating
Epecons VentPlus Maxi och VentPlus Bas

Våra fältmätningar visar
på stora skillnader i luftkvalitet
mellan landsbygd - och stadsmiljö

Vi har utvecklat

ett unikt filterkoncept för tilluftsdon till radiatorer och ansvarar för tillverkning och försäljning av dessa filter.

Vi är ett

forsknings- och utvecklingsföretag inom filterteknik och partikelseparation.

Vi levererar

mätutrustning till filtertillverkare för filtertester enligt EN779, Eurovent 4/9 och EN1822.

Vi är certifierade

och representerar Statens Räddningsverk i Sverige för kontroll av tillverkning av gas- och partikelfilter för Skyddsrum och Ledningscentraler för civilt och militärt bruk.

Vi arbetar också som konsulter och rådgivare inom området filtrering av partiklar i luft.