Filterna har testats i statsmiljö
och visat på låga tryckfall
och hög effektivitet

Filterbytet är enkelt
och kan utföras av
lägenhetsinnehavaren själv!

Luftfilter till radiatorer

Allergenfilter för
Sigarths VENTPLUS
Thermopanel/Rettig Heating
Epecons VentPlus Maxi och VentPlus Bas

Våra fältmätningar visar
på stora skillnader i luftkvalitet
mellan landsbygd - och stadsmiljö

Allergenfilter

Genom omfattande laboratorie- och fältstudier har vi tagit fram filter som benämnes Allergenfilter, vilka anpassats till Sigarths VENTPLUS, Thermopanel/Rettig Heating, Acticon och Epecons tilluftsdon. Filterna har testats under lång tid i stadsmiljö och visar på låga tryckfall och hög effektivitet under filtrets hela livslängd.

Allergenfilterna tillverkas i två filterklasser – F7 och F8

Filterklass F7 är den vanligaste produkten för bostäder i stadsmiljö och ger bra luftkvalité för många allergiker. För bostäder, där någon av familjemedlemmarna är extra känslig för allergier rekommenderas filterklass F8. Filterna är utprovade för att klara den angivna filterklassen vid de förhållanden som råder för denna typ av ventilation, d.v.s. max tryckfall för förbrukat filter (sluttryckfall) 15 Pa vid luftflöde 10 lit/s. Detta är ett viktigt kriterium då det finns filter på marknaden som marknadsförs som F7 men som, för denna ventilationsprincip med ovan tryck och luftflöde, endast uppnår filterklass G4 – en filterkvalité som ej skall användas för bostäder i stadsmiljö.

Filterbyte är enkelt och kan utföras av lägenhetsinnehavaren själv

Filternas livslängd är 12 – 18 månader beroende på partikelhalten i luften i det område där bostaden är belägen. Våra fältmätningar visar på stora skillnader i luftkvalité mellan landsbygd – och stadsmiljö. Tung trafik och ”ringvägar” kring ytterområden till städer påvisar höga halter av små partiklar från fordonstrafiken – nivåer som är lika höga som vid mätningar i stadsmiljön. Filterprodukterna har provats hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Produktsortiment

Filterna passar till: Sigarths tilluftsdon VENTPLUS art.nr.21041704, Thermopanel/Rettig Heating tilluftsdon EF och EVF, Actcons tilluftsdon, Epecons tilluftsdon VentPlus Maxi och VentPlus Bas.

© Copyright - Provenco AB | Ankaregränd 8 | 269 76 Torekov | Sverige | Tel: 0431-36 43 55 | info@provenco.se